Diendankinhte's Blog

Just another WordPress.com weblog

GIÁM ĐỐC TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI – TRADE MARKETING MANAGER

GIÁM ĐỐC TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI – TRADE MARKETING MANAGER

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

 • Dành cho các Trưởng Phòng Trade Marketing, Giám đốc tiếp thị, Giám đốc Bán hàng, … muốn bổ sung và hệ thống hóa lại kiến thức; đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng thực hành để trở thành Trade Marketing Manager chuyên nghiệp.
 • Dành cho các chuyên viên Trade Marketing, bán hàng, tiếp thị muốn trở thành một Giám đốc Trade Marketing giỏi.
 • Dành cho những cá nhân muốn trở thành 1 giám đốc chuyên nghiệp trong lĩnh vực Trade Marketing

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

 • Các CEO, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Tiếp thị, các Giám đốc Trade Marketing, … có học vị hàn lâm, có kinh nghiệm giảng dạy đại học, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Sales, Marketing, Trade Marketing và thành đạt tại các Công ty lớn ở Việt Nam.
 • ThS Hùynh Phú Hải: Phó Tổng Giám đốc SPM
 • ThS Nguyễn Tấn Minh Triết: Phó tổng giám đốc kinh doanh KIDO’S. Kiêm thành viên EMC-SBU
 • Nguyễn Hoàng Hiệp: Giám đốc Trade Marketing cho Bia Việt Nam (Heineken, Tiger, Bivina)
 • ThS Huỳnh Hòang Thâm: Channel manager, công ty Bia Việt Nam (Heineken, Tiger, Bivina)
 • Tiến Sĩ Thái Trí Dũng: Giảng viên Đại học kinh tế, phó bộ môn
 • Thầy Phạm Ngô Quốc Thắng: Tổng giám đốc chuỗi Hệ thống Trà sữa Trân Châu Hoa Hướng Dương

Cùng nhiều giảng viên khác

NỘI DUNG:

 • Ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại vào Trade Marketing: Value chain, KPI (Key Performance Index)…
 • Chương trình chú trọng thực hành và ứng dụng giải quyết các tình huống xảy ra tại doanh nghiệp
 • Học viên được cung cấp các tình huống thực tế, các form mẫu theo từng loại hình (ngành nghề) kinh doanh để dễ dàng ứng dụng vào công việc
 • Học viên được tư vấn về các chiến thuật liên quan đến Trade marketing miễn phí sau khi kết thúc khóa học, để giải quyết công việc.

1. Chân dung một “Giám đốc Trade Marketing”

 • Khuynh hướng phát triển hiện nay để hình thành sự phát triển của Trade Marketing
 • Vai trò của Trade marketing trong họat động kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy Trade marketing trong doanh nghiệp.
 • Thảo luận : “Chân dung và vai trò Giám Đốc Trade Marketing”.
 • Mối quan hệ Brand <-> Customer <-> Shopper
 • Chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn cơ bản của Trade Marketing Manager.
 • Các kiến thức, kỹ năng, tố chất cần có của một Trade Marketing Manager chuyên nghiệp.

2. ATL (Above the line sales promotion ) và BTL (Below the line)

 • Giới thiệu các công cụ ATL: Sử dụng các công cụ quảng cáo thông qua các phương tiện truyền thông như: TV, cinema, radio, print, web banners, Outdoor Ads và các công cụ search engines để phát triển thương hiệu.
 • Giới thiệu các công cụ BTL
 • Phân biệt sự khác nhau giữa ATL và BTL
 • Xu hướng ATL và BTL: mức độ tác động lên doanh số, nhãn hàng, …
 • Ngân sách ATL và BTL hiện nay

3. Tổ chức bộ máy, phân công hoạt động và kiểm soát hoạt động Trade Marketing

 • Tổ chức bộ máy: Khác biệt giữa Brand – Sales – Trade, các mô hình tổ chức bộ máy Trade marketing
 • Phân tích công việc, Mô tả công việc Phân biệt chức năng nhiệm vụ từng vị trí: Brand – Sales – Trade
 • Phân quyền
 • Giao việc
 • Theo dõi thành tích
 • Đánh giá nhân viên
 • Cải tiến công việc

4. Lập kế hoạch trade marketing: Lập kế hoạch năm và lập kế hoạch từng chương trình

 • Những vấn đề cần lưu ý khi lập 1 kế hoạch Trade Marketing
 • Các bước của kế hoạch Trade Marketing
 • (bài tập kế hoạch Trade Marketing tổng thể hoặc chi tiết)

5. Bài tập về nhà thực hành 1 kế hoạch Trade Marketing

 • Các kế hoạch Trade Marketing cho sản phẩm và dịch vụ tổng thể (master plan)
 • Các kế hoạch Trade Marketing cho các hoạt động chi tiết

6. Các nhiệm vụ chính của 1 Trade Marketing Manager

 • Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin Trade Marketing
 • Xây dựng chính sách phân phối (phối hợp với Sales)
 • Thực hiện chương trình quảng cáo cho hệ thống bán hàng
 • Thực hiện các chương trình khuyến mại tại điểm bán hàng
 • Thực hiện các POSM như: Leaflet, Poster, Standee, Banner, Backdrop, …
 • Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm
 • Mở rộng hệ thống kênh phân phối/ phát triển kên kênh/phát hiện kênh phân phối mới
 • Kỹ năng trưng bày hàng hóa (Point-of-sale displays)
 • Xây dựng tính trung thành kênh phân phối.
 • Đánh giá hệ thống phân phối
 • Đánh giá hệ thống Sales

7. Xây dựng, thực hiện và phát triển hệ thống thông tin Trade Marketing

 • Thiết lập hệ thống: phần cứng, phần mềm, biểu mẫu, cơ sở dữ liệu
 • Ứng dụng nghiên cứu xác định phân khúc thị trường
 • Ứng dụng nghiên cứu thị trường ra quyết định về đo lường hiệu quả của từng chương trình quảng cáo, thử nghiệm POS, định vị thương hiệu, xây dựng thuộc tính thương hiệu
 • Ứng dụng nghiên cứu thị trường ra quyết định về chiến lược kênh phân phối, chiến lược promotion.
 • Nghiên cứu hành vi người bán (đại lý), các mô hình hành vi người bán

8. Xây dựng chương trình khuyến mãi

 • Khuyến mãi (khuyến mãi bán hàng) là gì? (khác nhau giữa khuyến mãi người tiêu dùng và khuyến mãi thương mại)
 • Vai trò, mục đích của khuyến mãi với kết quả kinh doanh (doanh số, phát triển thị trường, …)
 • Các hình thức khuyến mãi
 • Cách lập chương trình khuyến mãi
 • Cách thức thực hiện và kiểm soát, đánh giá chương trình khuyến mãi
 • (bài tập nhóm về các chương trình khuyến mãi sẽ được trình bày trong bài tập)

9. Bài tập thực hành “ Xây dựng chương trình khuyến mãi”

 • Chia nhóm bài tập thực hành về các chương trình khuyến mãi (lưu ý trong sản phẩm và dịch vụ, …)
 • Hỏi đáp
 • Bài học rút ra từ các bài tập
 • Chỉnh sửa để hoàn thiện hơn

10. POSM

 • POSM là gì?
 • Vai trò, mục đích của POSM
 • Các dạng POSM
 • Cách thực hiện: ý tưởng, sản xuất, phân phối
 • Cách thức thực hiện và kiểm soát, đánh giá chương trình POSM
 • (bài tập nhóm về POSM sẽ được trình bày trong bài tập)

11. Bài tập thực hành “ POSM”

 • Chia nhóm bài tập thực hành về POSM
 • Hỏi đáp
 • Bài học rút ra từ các bài tập
 • Chỉnh sửa để hoàn thiện hơn

12. Trưng bày (merchandising)

 • Trưng bày là gì?
 • Vai trò, mục đích của trưng bày
 • Các dạng trưng bày
 • Cách thức thực hiện và kiểm soát, đánh giá chương trình trưng bày
 • (bài tập nhóm về trưng bày sẽ được trình bày trong bài tập)

13. Bài tập thực hành “ Trưng bày ”

 • Chia nhóm bài tập thực hành về trưng bày
 • Hỏi đáp
 • Bài học rút ra từ các bài tập
 • Chỉnh sửa để hoàn thiện hơn

14. Xây dựng tính trung thành kênh phân phối

 • Xây dựng tính trung thành kênh phân phối là gì?
 • Vai trò, mục đích của Xây dựng tính trung thành kênh phân phối
 • Các hình thức Xây dựng tính trung thành kênh phân phối
 • Cách thức thực hiện và kiểm soát, đánh giá chương trình Xây dựng tính trung thành kênh phân phối
 • (bài tập nhóm về Xây dựng tính trung thành kênh phân phối sẽ được trình bày trong bài tập)

15. Thực hành về xây dựng tính trung thành kênh phân phối

 • Chia nhóm bài tập thực hành về xây dựng tính trung thành kênh phân phối
 • Hỏi đáp
 • Bài học rút ra từ các bài tập
 • Chỉnh sửa để hoàn thiện hơn

16. Đánh giá hệ thống phân phối

 • Đánh giá hệ thống phân phối là gì?
 • Vai trò, mục đích của Đánh giá hệ thống phân phối
 • Các hình thức Đánh giá hệ thống phân phối
 • Cách thức thực hiện và kiểm soát

17. Tổ chức sự kiện trong Trade Marketing

 • Sự kiện trong Trade Marketing là gì?
 • Vai trò, mục đích của sự kiện trong Trade Marketing
 • Các hình thức sự kiện trong Trade Marketing
 • Cách thức thực hiện và kiểm soát, đánh giá sự kiện trong Trade Marketing
 • (bài tập nhóm về sự kiện trong Trade Marketing sẽ được trình bày trong bài tập)

18. Bài tập thực hành “Tổ chức sự kiện trong Trade Marketing

 • Chia nhóm bài tập thực hành về: Giới thiệu sản phẩm mới; Hoạt động bán hàng trực tiếp; Hoạt động khai trương; Hội nghị khách hàng…
 • Hỏi đáp
 • Bài học rút ra từ các bài tập
 • Chỉnh sửa để hoàn thiện hơn

19. Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên bộ phận Trade

 • Khái quát lãnh đạo, các đặc điểm của nhà lãnh đạo
 • Các kỹ năng tạo quyền lực và ủy quyền
 • Kỹ năng động viên khích lệ nhân viên


20.
Direct marketing[list][*]Vai trò của Direct marketing[*]Các hình thức vá cách thực hiện direct marketing: Sampling (wet sampling, dry sampling, …), CRM (Quản lý quan hệ khách hàng), Direct Sales…
[*]
21.
Hoạt náo tại điểm bán hàng (Sales activation)

 • Vai trò của Sales activation
 • Các hình thức Sales activation
 • Cách tiến hành và Đánh giá kết quả

22. Một số kỹ năng khác dành cho Trade Marketing Manager

 • Kỹ năng quản lý địa bàn, quản lý đội nhóm merchandizing: Quản lý khu vực, Quản lý thời gian, Quản lý rood, Quản lý đội ngũ nhân viên bán hang, Quản lý Merchandising Scorecard: form, biểu mẫu, đánh giá
 • Xử lý khiếu nại than phiền
 • Quản trị khách hàng quan trọng

23. Kiểm tra – đánh giá – cấp chứng chỉ

 • Tổng hợp ý kiến học viên
 • Trao đổi và kết thúc

Thời gian học: 27 buổi
Học phí: 6.500.000 VNĐ/bao gồm tài liệu
Buổi học: 3-5-7
Giờ học: 18h30 đến 21h00
Liên hệ bộ phận tư vấn MaIT
ĐT: 08 3820 2822 (ext: o và 111)
9 Huỳnh Tịnh Của P8, Q3, TpHCM

Advertisements

July 13, 2009 - Posted by | giam doc tiep thi thuong mai

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: